Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
20. február 2017
0
3599

Výsledky súťaže na nový park v Leopoldove

Víťaz súťaže na revitalizácia verejného priestoru v centre mesta je známy.
Výsledky súťaže na nový park v Leopoldove

Koncom decembra minulého roku sme informovali o vyhlásení súťaže na premenu starého cintorína v Leopoldove. Tešíme sa, že sa v tomto prípade vyskúšal nový model súťaženia. O súťaži sme rozsiahlejšie písali v tomto článku.

Vzhľadom na to, že sa jedná o zákazku neveľkého rozsahu, je proces obstarávania nastavený čo najekonomickejšie, konal sa preto tzv. francúzskym modelom (nejdná sa o "súťaž návrhov", ako ju definuje Zákon o verejnom obstarávaní). V prvom kole sa hodnotili predložené ponuky, ktoré obsahovali cenu, aspoň jednu referenciu a motivačný list. Komisia na svojom zasadnutí 14.1.2017 po preštudovaní a hodnotení 16 prijatých ponúk určila pre postup do 2. kola troch účastníkov. Postupujúci chádzači vypracovali koncepčné štúdie a osobne ich odprezentovali pred komisiou a zastupiteľstvom.

Zámerom mesta Leopoldov je revitalizácia verejného priestoru v centre mesta – bývalého cintorína. Chodník, ktorý vedie jeho stredom, je obkolesený mohutnou gaštanovou alejou a ukrýva zatiaľ nenaplnený potenciál byť významnou spojnicou v rámci mestskej štruktúry. Predmetné územie dnes nie je pre obyvateľov mesta dostatočne príťažlivé na to, aby tu trávili čas. Aj to sú dôvody, prečo sa z tohto priestoru stal v súčasnosti minimálne využívaný a tým pádom trochu zanedbaný verejný park s občasnými problémami s vandalizmom.

Komisia na svojom zasadnutí 17.2.2017 po preštudovaní prijatých koncepčných štúdií, prezentáciách účastníkov a po diskusii určila výsledné poradie takto:

1. miesto
autori: Klára Zahradníčková, Jakub Kopec, Tomáš Džadoň
spolupráca: Ondřej Fous, Luboš Zbranek

Súťažný panel
Súťažný panel
Súťažný panel
Súťažný panel
Súťažný panel
Súťažný panel

Hodnotenie poroty: 

Komisia pokladá urbanistické riešenie za najlepšie z predložených návrhov, najmä vďaka posunutiu plotu pri Hlohoveckej ceste do polohy za kaplnku, čím sa vytvorila “piazetta”. Tá vytvára hodnotný predpriestor nového parku. Celkové riešenie pracuje sviežo s pietnym charakterom areálu. Novú identitu miesta návrh vytvára najmä prostredníctvom stromov. Na základe diagonálnej pôdorysnej geometrie, ktorú udala existujúca alej, autori vytvárajú plán postupného zakladania unikátnej krajinnej úpravy s takmer lesným charakterom, ktorý je v situácii mesta výnimočný. Toto riešenie zaručí pre návštevníkov príjemnú lokálnu klímu počas leta. Návrh minimalizuje potrebu budúcich údržbových prác a ako jediný premýšľa nad charakterom krajinných úprav v dlhodobom horizonte. Návrh je postavený spôsobom, ktorý umožňuje veľmi voľné narábanie s umiestňovaním mobiliáru, objektov a povrchov. Je v tomto smere otvorený a jednoducho upravovateľný aj v budúcnosti. Komisia považuje predložený rozpočet za veľmi schematický, ale etapizovateľnosť výstavby za bezproblémovú. Komisia hodnotila kladne multidisciplinárne zloženie tímu – architekt, krajinná architektka a výtvarník.

 

2. miesto
n/a s.r.o.
autori: Benjamín Brádňanský, Vít Halada
spolupráca: Mária Novotná, Ernest Bevilaqua

Súťažný panel
Súťažný panel
Súťažný panel
Súťažný panel
Vizualizácia
Vizualizácia
Vizualizácia
Vizualizácia
Vizualizácia
Vizualizácia
Schéma riešenia
Schéma riešenia
Model
Model

Hodnotenie poroty:

Komisia sa po diskusii zhodla, že návrh svojou mierkou a charakterom nezodpovedá očakávaniam mesta. Riešenie iba okrajovo pracuje s pietnym charakterom miesta. Autori riešili viac architektonickú kvalitu centrálneho objektu, než celkový krajinný ráz. Komisia ale ocenila architektonické kvality návrhu, ktoré umožňujú pestré využitie pre deti a mládež. 

Riešenie umožňuje flexibilitu úpravy návrhu a etapizovatelnosť výstavby iba v obmedzenej miere.

Komisia považuje reálnosť predloženého rozpočtu za otáznu.

 

3. miesto
Refuel s.r.o.
Zbyněk Ryška, Jan Skoupý, Denisa Kyselicová, Lucie Radilová

Súťažný panel
Súťažný panel
Súťažný panel
Súťažný panel
Súťažný panel
Súťažný panel
Vizualizácia
Vizualizácia
Vizualizácia
Vizualizácia

Hodnotenie poroty:

Komisia sa zhodla, že navrhované riešenie bolo až príliš intímnym prístupom k reinterpretácii témy cintorína. Napriek proklamovanému zapojeniu parku do širšieho systému verejných priestorov mesta, návrh vizuálne oddelil park od jeho okolia. Veľkosť mlatových plôch bola v pomere k malému množstvu objektov, ktoré by im dali programovú náplň, pokladaná za prílišnú a nevyužitú. 

Komisia sa okrem vysokých nákladov na údržbu obávala aj technického riešenia povrchu chodníka v styku s kmeňmi stromov v aleji.

Zdroj: Súťaž Leopoldov

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím