Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
29. máj 2023
1
2019

NIDO II, Bratislava

Urbánny koncept dotiahnutý do fungujúiceho celku.
NIDO II, Bratislava
Autori: Ing. arch. Peter Sticzay-GromskiSpolupráca: Ing. arch. MgA. Jan Horký, Richard Szilvássy, Adéla Klčová, Andrea Jaurová, Sebastian Sticzay, Lukáš Drotár, Katarína Ružeková, Tom Johnson (maľby)Investor: Člen skupiny IURIS GROUPPlocha pozemku: 11 181 m2 Zastavaná plocha: 3 405 m2Podlažná plocha: 15 653 m2 - nadzemná časť, 9572 m2 - podzemná časťObostavaný objem: 87 000 m3 Investičný náklad: 33,8 mil. €Návrh: 2015 - 2022Realizácia: 2022 - 2020Adresa: Tomášikova 21, Bratislava, SlovenskoPublikované: 6. jún 2023

Ešte v roku 2018, sme predstavili prvú etapu projektu NIDO, ktorý o rok neskôr získal cenu CE ZA AR, cenu Slovenskej komory architektov za architektúru, v kategórii - bytové domy.

Realizácia architekta Petra Sticzaya-Gromského, charakteristická svojou členitou štruktúrou, diferencovanými výškami a "rozohranou" fasádou postavila základ pre novovznikajúcu štruktúru na bývalých športoviskách bratislavských Pasienkov. Preto nás zaujímalo, či ďalší rozvoj priľahlého územia dokáže nadviazať na ľahkosť pôvodného architektonického riešenia, ktoré sa výrazne odlišovalo od štandardných bytových "krabíc". 

Druhá etapa projektu rozšírila zástavbu o nové funkčné využitie. Bloky občianskej vybavenosti po obvode pozemku izolujú bývanie od ruchu priľahlej križovatky Tomášikovej ulice a Trnavskej cesty. Súčasne však vďaka transparentnému parteru s občianskou vybavenosťou a voľnými priechodmi neizolujú komplex od života v meste. Naopak vytvárajú klasický parter ako atribút mestskej triedy v styku s peším chodníkom.

NIDO II. priniesol do projektu primeraný mix funkčného využitia. Vymedzil poloverejný vnútroblok s parkovou úpravou na streche podzemných garáží. Aj v tomto prípade sa podarilo ateliéru Grido Architektura & Design nadviazať na kvality pôvodného projektu a vytvoriť atraktívne prostredie pre bývanie, prácu, voľný čas a nakupovanie.

Foto: Martin Matula
Foto: Martin Matula

 

Druhú etapu projektu NIDO bližšie predstaví sprievodné slovo architekta Petra Sticzaya-Gromského:

Realizáciu tvorí súbor objektov apartmánového bývania vo vnútri územia a objektov občianskej vybavenosti po jeho obvode. Bytové domy sú 5 až 15 podlažné, vežové, schodiskového typu. Zástavba uzaviera riešené územie zo severu a zviera s predným trojpodlažným objektom občianskej vybavenosti centrálny park s korzom. Pre zlepšenie kvality vnútorného verejného priestoru bol navrhnutý park v podobe rozsiahleho zatrávneného kužeľa. Záhrada je od ulice oddelená “plotom” občianskej vybavenosti. Vzniká priepustná vrstva, ktorá zamedzuje nežiaducim pohybom a naopak provokuje vplyvy žiaduce. Parter oživuje celú ulicu a zakladá polaritu medzi novou tržnicou a športovým centrom.


Ako sa býva a pracuje na frekventovanej križovatke v bratislavskom Novom meste?

Apartmánové domy vytvárajú kaskádovú líniu v smere od východu na západ. Táto zástavba uzaviera riešené územie zo severu a zviera s predným objektom občianskej vybavenosti centrálny park s korzom. 

Všetky objekty “vyrastajú” z garážového podzemného podlažia. To zaberá skoro 90 % riešeného územia. Vnútorný park plynie nad touto úrovňou. Do zeleného kopca je vložené technické podzemné podlažie s domovou vybavenosťou. Vertikálna segregácia funkcií umožnila realizovať “čisté” garážové podlažie, “čisté” obslužné podlažie (kobky, technické priestory, recepcia…) a horné apartmánové podlažia.

Dispozície jednotlivých apartmánových bytov sú univerzálne, s hlavným stredovým vertikálnym jadrom. Jadrá charakterizuje tmavá predĺžená hmota vertikálnych nosných stien. 

Nízkopodlažné objekty občianskej vybavenosti “C” a “D” majú na úrovni partra komerčné priestory prístupné z ulice aj z átria areálu. Komerčné priestory sú orientované do ulice, zásobovanie je riešené zo strany átria. Obchodné jednotky dokážu fungovať ako samostatné dispozičné a technologické celky, pričom návrh počíta aj s ich prepojením s prevádzkami na poschodí.

Nadzemné podlažia sú určené pre kancelárske prevádzky od 60-160m2. Všetky jednotky zdieľajú schodisko, výťah, prípadne recepciu na prízemí. Prevádzky sú pripravené na realizáciu potrebného vybavenia, vrátane kuchynky a hygienického zázemia.

Princíp návrhu spočíva v polouzavretej  obytnej  záhrade.

Záhrada je od ulice oddelená “plotom” občianskej vybavenosti. Plot by však obytnú záhradu nemal oddeľovať ale naopak spojovať s ulicou, ktorá napriek (alebo práve preto) vysokej záťaži má veľký retailový potenciál. Vzniká teda určitá priepustná vrstva, ktorá zamedzuje nežiaducim pohybom - naopak provokuje vplyvy žiaduce a  chcené.

“Plotom“ obytnej záhrady sa stáva lineárny  nízkopodlažný blok s priepustným parterom. Funkciou  plotu - bloku je izolovať predovšetkým hluk a exhaláty z ulice od vnútrobloku.

Kľúčom k riešeniu tejto otázky je obsadenie komerčného - kancelárskeho objektu po obvode pozemku, na hranu Trnavskej cesty.

Projekt rozvíja aj priečnu os v severojužným smere, ktorá kolmo na ulicu Trnavská cesta vedie k jazeru Kuchajda. Táto trasa je akcentovaná urbanistickou bránou, “prerazenou” v bytovom klastru Nido II.

Bytový klaster je navrhnutý podobne ako v etape I. Štíhle monofunkčné objekty, vztýčené nad polozapustenými jednopodlažnými garážami, členia presklené schodiská.

Zníženie terénu bývalých športovísk o pol podlažia voči križovatke využíva návrh zapustenej garáže. Podzemný objekt garáží zarovnáva terén zo strany ulice pre vytvorenie bezbariérového parteru pre komerčné využitie a vstup do vnútrobloku. Tu sa z výškovo oddelených predzáhradiek dynamicky dvíhajú schodiskové sekcie bytových domov. 

Medzi bytovkami a administratívnymi blokmi vzniká polouzavretý priestor, ktorý výrazne zvyšuje kvalitu bývania v prostredí širšieho bratislavského centra. 

Situácia
SituáciaGrido Architektura & Design
Pohľad
PohľadGrido Architektura & Design
Foto: Martin Matula
Foto: Martin Matula
Foto: Martin Matula
Foto: Martin Matula
Foto: Martin Matula
Foto: Martin Matula
Foto: Martin Matula
Foto: Martin Matula
Foto: Martin Matula
Foto: Martin Matula
Vizualizácia
VizualizáciaAutor: David Šandrík

Podklady: Grido Architektura & Design
Fotografie: Martin Matula

Poloha diela

Ing. arch. Peter Sticzay-Gromski

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím