Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
22. september 2016
0
4806

Sútaž Obnova vojenského cintorína z 1. svetovej vojny v Banskej Bystrici - výsledky

Dnes posledýkrát zasadala hodnotiaca porota a rozhodla o výsledkoch zaujímavej architektonickej súťaže, témou ktorej bolo zriedkavé zadanie.
Sútaž Obnova vojenského cintorína z 1. svetovej vojny v Banskej Bystrici - výsledky

Relatívne voľný priestor pre nápady a atraktívna téma boli dobrým potencionálnym základom, aby súťažné návrhy boli rozmanité, mnohotvárne. (Na druhej strane stáli pomerne tvrdé požiadavky na termín zhotovenia ďalších stupňov projektovej dokumentácie). Poďme sa pozrieť, ako to dopadlo. Prinášame čerstvý zápis z hodnotiaceho zasadnutia poroty a prvé tri ocenené práce. Akonáhle budú k dispozícii hodnotenia poroty k jednotlivým súťažným návrhom a podrobnejšie podklady, zverejníme všetky návrhy ktoré sa súťaže zúčastnili. Portfólio riešení bolo pestré, veríme že vás zaujme. Tu je verdikt poroty:

Vyhodnotenie architektonickej súťaže návrhov „Obnova vojenského cintorína z 1. svetovej vojny v Banskej Bystrici - časť Majer“

Predmetom súťaže bol návrh optimálneho architektonického, urbanistického a výtvarno-umeleckého riešenia obnovy časti vojenského cintorína z 1.sv.vojny, ktorý sa nachádza v Banskej Bystrici – časť Majer a dnes je z väčšej časti neprístupný. Súťaže sa mohli zúčastniť jednotlivci a kolektívy, pričom aspoň jeden člen súťažného kolektívu musí preukázať odbornú spôsobilosť v oblasti architektúra v zmysle §3, ods. 1 zákona č. 138/1992 Zb. v platnom znení (alebo odbobne odborne spôsobilá osoba oprávnená projektovať v Slovenskej republike alebo v niektorom štáte EÚ – autorizovaný architekt) v zmysle ustanovení súťažných podmienok.

V rámci návrhu bolo potrebné vyriešiť obnovu a prezentáciu zaniknutého cintorína spôsobom, ktorý vytvorí dôstojné pietne miesto venované obetiam 1. sv. vojny a obnovu jednotlivých hrobových miest, ktoré je možné obnoviť v počte cca 450. Súťaž mala priniesť názor na komplexné riešenie pietneho miesta, priestorové usporiadanie a novú architektonickú kvalitu s možnosťou postupnej realizácie. Zároveň bolo potrebné vyriešenie bezpečného pešieho prístupu a nástupu do priestoru oboch častí cintorína, návrh dopravného prístupu pre obsluhu a údržbu cintorína a prípadné pietne príležitosti a návrh statickej dopravy pre automobily a autobus.

Súťaž bola vyhlásená ako jednokolová, projektová, vedúca k uzatvoreniu zmluvy na zhotovenie projektovej dokumentácie obnovy. Termín pre zhotovenie projektovej dokumentácie je najneskôr 20. december 2016.

Z pôvodných 13-tich návrhov, ktoré boli doručené, bolo hodnotené iba 11, pretože dva z návrhov nevyhoveli požiadavke na odbornú spôsobilosť účastníka a preto boli v úvode rokovania z posudzovania vylúčené porotou hlasovaním.

Porota zasadla na dvoch zasadnutiach, 8. septembra a 22. septembra 2016, v riadnom zložení Ing. arch. Ivica Gašparovičová, Ing. arch. Branislav Hovorka, PhDr. Roman Hradecký, Ing. arch. Peter Kašša, Ing. Jana Kráľová, Ing. arch. Štefan Moravčík, Dr. Imrich Purdek, PhD., Ing. arch. Peter Surovec s predsedajúcou Ing. arch. Danicou Turčanovou a vybrala najlepšie projekty, ktoré získali ocenenia podľa hodnotenia, ktoré bolo potvrdené hlasovaním. Porota udelila jednu prvú cenu, dve druhé ceny, tretiu cenu neudelila a tri návrhy bez určenia poradia odmenila. Vzhľadom k tomu, že boli udelené dve druhé ceny ex aequo, porota prerozdelila disponibilné finančné prostriedky medzi umiestnené návrhy rovnomerne.

Výsledky súťaže sú nasledovné:

1. cena (1.800,- €) - Návrh č. 7: Ing. arch. Benjamín Bradňanský, Ing. arch. Víto Halada, Maroš Greš

2. cena ex aequo (850,- €) - Návrh č. 9: Bc. Katarína Sýkorová, Bc. Dan Šamánek, Ing. arch. Martin Šarafín

2. cena ex aequo (850,- €) - Návrh č. 5: Mgr. Inž. arch. Szymon Rozwalka, Ing. arch. Adéla Kyselová

3. cena nebola udelená.

Odmena (300,- €) – Návrh č. 3: Ing. arch. Michal Bugáň, Ing. arch. Marián Ján

Odmena (300,- €) – Návrh č. 8: Ing. arch. Vladimír Tomala, Ing. arch. Martin Sedláček, Bc. Boris Rusiňák

Odmena (300,- €) - Návrh č. 10: Ing. arch. Emanuel Zatlukaj, Ing. arch. Branislav Lackovič, Mgr. art. Rea Dilhoffová, Ing., Ing.arch. Marian Trcka, Mgr. art. Jana Moreno

 

Predstavujeme tri najlepšie návrhy podľa výberu poroty:

 

1. cena (1.800,- €) - Návrh č. 7: Ing. arch. Benjamín Bradňanský, Ing. arch. Víto Halada, Maroš Greš

"Projekt obnovy vojenského cintorína z 1. svetovej vojny chápeme nielen ako možnosť obnovy pietneho priestoru - svedka krutosti rokov 1914-1918 ale aj ako možnosť obnovy priestoru zabúdania, ktorý je svedkom nielen dôb historických ale stále aj súčasných. V tomto zmysle nechápeme obnovu cintorína ako jeho fyzickú rekonštrukciu, ktorá už nie je ani možná, ale ako projekt mentálnej obnovy priestoru spomínania a vložením novej životaschopnej vrstvy."

 

Súťažné panely:

Panel č.1
Panel č.1
Panel č.2
Panel č.2

 

2. cena ex aequo (850,- €) - Návrh č. 5: Mgr. Inž. arch. Szymon Rozwałka, Ing. arch. Adéla Kyselová

"Vojenský hřbitov v Banské Bystrici Majer nepotřebuje nic víc než být vidět. jeho velikost, rychlost vzniku, pozdější zásahy do jeho prostoru jsou samy o sobě natolik silné, natolik dojemné, že  nepotřebují estetizování. Nepotřebují nic jiného, než být."

 

Súťažné panely:

Panel č.1
Panel č.1
Panel č.2
Panel č.2

 

2. cena  ex aequo (850,- €) - Návrh č. 9: Bc. Katarína Sýkorová, Bc. Dan Šamánek, Ing. arch. Martin Šarafín

"Návrh vytvára podmienky pre dôstojné a pietne miesto venované obetiam 1. sv. vojny. Hlavnou myšlienkou návrhu je práca s vysokými 2,5-2,7 m betónovými stenami, na ktorých sú vyryté mená padlých, staré vojnové citáty v rôznych jazykoch podľa národnosti padlých, informácie či história riešeného územia. Jedná sa o pohľadový betón s textúrou dreva."

 

Súťažné panely:

Panel č.1
Panel č.1
Panel č.2
Panel č.2

 

Tím, ktorý pracoval na vyhodnotení súťaže:

Poloha na mape

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím