Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
1. december 2016
0
12111

Výsledky súťaže na ideové a funkčné riešenie areálu Cvernovky

Predstavujeme všetky súťažné návrhy.
Výsledky súťaže na ideové a funkčné riešenie areálu Cvernovky

Spoločnosť YIT Slovakia vyhlásila 5. septembra 2016 medzinárodnú architektonicko-urbanistickú súťaž na ideové a funkčné riešenie areálu bývalej Bratislavskej cvernovej továrne. Do užšej vyzvanej súťaže spoločnosť oslovila architektonické ateliéry väčšinou zo Slovenska a Českej republiky, na základe ich predchádzajúcich skúseností s projektmi podobného významu a rozsahu. Z 12 vyzvaných ateliérov odovzdalo návrhy 10.

Na území kedysi industriálneho areálu by mala vzniknúť nová štvrť, ktorá bude prepájať historický odkaz lokality s novou architektúrou a zároveň s funkčným zakomponovaním národnej kultúrnej pamiatky - objektu bývalej Pradiarne, ktorej rekonštrukcia a konverzia sa v súčasnosti pripravuje.

Víťazom architektonicko-urbanistickej súťaže sa stal architektonický ateliér Compass Architekti z Bratislavy. Podľa odbornej poroty, ktorá nakoniec o víťazovi rozhodla jednohlasne, víťazný autorský tím priniesol jasné riešenie areálu v zmysle zadania, a súčasne koncept, ktorý umožňuje ďalší rozvoj lokality. Návrh priniesol jedno z najlepších urbanistických riešení v súťaži a vyzdvihol pamiatkovo chránený objekt Pradiarne prostredníctvom nového verejného priestoru – námestia. Na základe výsledkov a súťažných podmienok pristúpi teraz spoločnosť YIT Slovakia k rokovaniam s víťazom, smerujúcim k dopracovaniu štúdie a spracovaniu dokumentácie pre územné rozhodnutie.

Druhé miesto v súťaži spojené s finančnou odmenou získal ateliér A69 architekti a tretie miesto ateliér GutGut. Porota sa rozhodla udeliť aj mimoriadnu cenu architektonickému ateliéru Chybik Kristof za nadšenie autorského tímu, podporené príbehom pamäte historickej profilácie územia, ktoré prinieslo nevšedné riešenie.

Poradie bolo vyhlásené nasledovne:

 

1. miesto

Návrh č. 7: COMPASS
Autorský kolektív: Ing. arch. Juraj Benetin, Ing. arch. Matej Grébert, Ing. arch. Peter Dostál, Ing. arch. Marcel Vadík

Písomné hodnotenie návrhu:

Odborne zrelý autorský kolektív predložil vyvážený súťažný návrh, ktorý predstavuje najlepšiu urbanistickú kvalitu v súťaži. Očakávaná bloková zástavba ponúka kvalitu pre život rezidentov, delenie verejných a poloverejných plôch. Riešenie zástavby je difúzne k všetkým okolitým štruktúram, námestie zvýrazňuje dominantu bývalej Bratislavskej Cvernovej továrne tzv. Pradiarne. Autori, ktorí dobre poznajú rozvojové tendencie Bratislavy, reagujú na dopravu v Košickej ulici minimalizáciou a neprejazdnosťou obslužných komunikácií v území. Kompexný pohľad etapizácie vrátane riešenia statickej dopravy nad ustálenou hladinou podzemnej vody je vyhlasovateľom hľadané riešenie. V návrhu sú dôsledne riešené svetlotechnické podmienky v území. Pôdorysne uhladený urbanistický koncept je v protiklade s hmotovou skladbou jednotlivých budov, sekcií s výraznou výškovou profiláciou, ktorá rešpektuje svetlotechnické požiadavky. Napriek tomu predložené vizualizácie z pohľadu bežného pozorovateľa prinášajú predstavu zaujímavých, členitých mikrourbánnych priestorov. Štúdijné spracovanie architektúr vybraných objektov nijako nezaostáva za celkovou predloženou kvalitou návrhu.

 

2. miesto

Návrh č. 2: A69 – architekti  
Autorský kolektív: Boris Radčenkov, Prokop Tomášek, Jaroslav Wertig
Spoluautori: Tereza Kupková, Lukáš Komín, Tomáš Koňařík, Pavla Enochová

Písomné hodnotenie návrhu:

Ide o v súťaži jedinečný urbanistický názor podčiarkujúci členenie, diverzifikáciu priestorov a názorov. Idea záhradného mesta s profiláciou jednotlivých domov, námestí a dvorov vždy prekvapí rôznorodosťou, intimitou a funkčnou odlišnosťou. Koncept je modernou paralelou historických štruktúr európskych stredovekých miest. Ide o otvorený peší areál s prirodzenou asimiláciou NKP Továreň. Prepojovacia lávka do nákupného móla AS Mlynské Nivy je výhodou. Naopak vylúčenie ukľudnenej dopravy aspoň v niektorých častiach chýba. Bytové domy nevychádzajú z merítka okolitej zástavby. Predstavujú architektonicky rôznorodé objekty, vytvárajúce naoko chaotický ale rovnorodý smerovo neutrálny urbánny priestor. Zložitosť interakcií však predstavuje riziko riešenia podmienok v území. Obzvlášť kritickým sa javí zvládnutie svetlotehnických požiadaviek. Návrh nepočíta s výraznou výškovou hmotou. Osadenie bytového domu oproti vjazdu a výjazdu autobusov nepovažujeme za šťastné riešenie. Autori predložili ucelený pohľad na etapizáciu stavieb v spojitosti s podzemnými garážovými domami.

 

3. miesto

Návrh č. 5: GUTGUT
Autorský kolektív: Ing. arch. Lukáš Kordík, Ing. arch. Roman Žitňanský, Ing. arch. Števo Polakovič, Ing. arch. Tomáš Vrtek, Ing. arch. Jana Benkova, Ing. arch. Matej Honč, Ing. arch. Alan Prekop, Ing. arch.Simona Tóthová, Ing. arch.Hana Laššová, Ing. arch. Martin Kvitkovský, Ing. arch. Dávid Alena, Ing.arch. Michal Marcinov, Ing.arch. Nina Bartošová, Mgr. PhD. Pavel Šuška

Písomné hodnotenie návrhu:

Urbanistická koncepcia návrhu je logickou analógiou overenej štruktúry "500 bytov". Ide o klasickú blokovú zástavbu veľmi striedmeho, racionálneho tvarovania. Tvarová jednoduchosť je v protiklade s členením priestorov, funkčnou diverzifikáciou, sociálnou rôznorodosťou a tak návrh pôsobí chudobne a neprináša nadšenie. Predkladaná je dominancia pohybu obyvateľstva v S-J smere, ako prevzatie formálnych rysov okolitých zástavieb a snaha oddeliť sa od móla AS Mlynské Nivy.

 

Odmena

Návrh č. 3: CHYBIK-KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS
Autorský kolektív: Ing. arch. Michal Krištof, Ing. arch. Ondřej Chybík, Ing. arch. Peter Chaban
Spoluatori: Ing. arch. Matej Štrba, Ing. arch. Martin Holý, Ing. arch. Thomas Julian Ivanov, Ing. arch. Tomáš Babka, Ing. arch. Adam Jung, Ing. arch. Zuzana Pelikánová, Ing. arch. Jan Stolek, Bc. Iva Mrázková

Písomné hodnotenie návrhu:

Vyhlasovateľ súťaže sa rozhodol udeliť odmenu za nadšenie autorského tímu podporené príbehom pamäte historickej profilácie územia, ktoré prinieslo nevšedné riešenie. BCT bola akýmsi ostrovom v priestore mestskej časti Bratislava – Ružinov, akýsi „superblok“, ktorý sa v novom návrhu vyznačuje členitosťou, rôznorodosťou priestorov a funkcií. Autori nadväzujú na pôvodné hmoty, stavebné prvky a tvaroslovie.

Ostatné súťažné návrhy uvádzame v chronoogickom poradí:

Návrh č. 1: Bogle Architects

 

Návrh č. 4: Architektonická kancelária Ľubomír Závodný

 

Návrh č. 6: Vallo Sadovsky Architects

 

Návrh č. 8: Ardeline

 

Návrh č. 9: SIEBERT + TALAŠ

 

Návrh č. 10: Jakub Cigler Architekti

V prílohách nájdete súťažnú zápisnicu, písomné hodnotenie ocenených návrhov, súťažné podmienky a prezenčnú listinu:

Podklady: Tomáš Baník, YIT

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím