Hore
Portál z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Wienerberger s.r.o.

Tehelná 1203/6
Zlaté Moravce

Internorm

Okná pre pasívne domy

Galvaniho 15 B
Bratislava

Saint-Gobain

BIM knižnice a objekty

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Divízia ISOVER Saint-Gobain Construction Products

Dokonalá izolácia

Stará Vajnorská 139
Bratislava

Profirol s.r.o

Prielohy 1012/1C
Žilina

PREFA Slovensko s. r. o.

Štúrova 136B
Nitra

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Rigips

Vlárska 22
Trnava

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Hore
Menu
Kalendárium
Vložené
21. november 2022
0
1570

Architektonické súťaže v roku 2022 - prehľad

V roku 2022 bolo vyhodnotených historicky najviac architektonických a urbanistických súťaží na Slovensku.
Architektonické súťaže v roku 2022 - prehľad

V rámci koncoročných sumárov už tradične prinášame chronologický prehľad súťaží za posledný rok. Rok 2022 bol z tohto pohľadu mimoriadne silný. 37 architektonických a urbanistických súťaží overených Slovenskou komorou architektov výrazne prekonalo maximum z roku 2020, kedy bolo ukončených 23 súťaží.

Publikovali sme tiež päť súťaží neoverených SKA. Do výberu sme zaradili aj vybrané študentské súťaže a prehľad úspechov slovenských ateliérov v zahraničných súťažiach.

V uplynulom roku overila SKA celkom 31 podmienok súťaží návrhov.

Trend rastu súťaží je potešiteľný. Zdá sa, že ich užitočnosť a význam si začínajú uvedomovať samosprávy, i časť súkromných investorov...

Pozvoľný posun nastal aj v ich pokračovaní. Viacero súťažných návrhov sa dočkalo realizácie (aj keď súčasný stav nie je ani zďaleka ideálny).

Zložité sú aj ďalšie fázy, ktoré nasledujú po súťaži. Či už rokovania o honorári, alebo aj o pozícii a právomociach autorského tímu počas všetkých ďalších projektových a realizačných fáz. Lebo bez reálneho, rozhodujúceho a priameho vplyvu autorov na dielo nemôže vzniknúť kvalitný výsledok (hoci súťažný návrh bol výborný).

 

Výsledky, i súťažné návrhy prinášame v retrospektívnom prehľade. Zoradené sú podľa druhu v chronologickom poradí, podľa termínov zverejnenia:

 

Súťaže overené Slovenskou komorou architektov:

Kultúrne stredisko a knižnica, Žarnovická - Rača (výsledky súťaže nájdete tu)
Vyhlasovateľ: Metropolitný inštitút Bratislavy, Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Mestská časť Bratislava - Rača
Zverejnené: 10. januára 2022

Architektonicko - urbanistická súťaž na rekonštrukciu  obľúbeného kultúrneho strediska s knižnicou na Žarnovickej ulici. Cieľom vyhlasovateľa bolo nájsť najvhodnejší návrh na premenu dosluhujúcej budovy z 80. rokov na atraktívne multifunkčné kultúrne stredisko, ktoré bude zodpovedať súčasným nárokom detí, dospelých aj seniorov. 

Do súťaže sa zapojilo 11 autorských kolektívov, zvíťazil bratislavský ateliér young.s architekti.

 

Kultúrny dom Malacky (výsledky súťaže nájdete tu)
Vyhlasovateľ: Mesto Malacky 
Zverejnené: 23. februára 2022

Dvojkolová urbanisticko-architektonická súťaž návrhov na nový kultúrny dom s multifunkčnou spoločenskou sálou, základnou umeleckou školou, mestským kultúrnym centrom, reštauráciou a barom. 

V prvej etape predložilo návrhy 25 kolektívov. V druhom kole spomedzi troch súťažiacich zvíťazil návrh ateliéru N/A.

 

Parkovacie domy v Martine (výsledky súťaže nájdete tu)
Vyhlasovateľ: TURIEC, a.s.
Zverejnené: 28. februára 2022

Cieľom verejnej súťaže návrhov bolo získať komplexné riešenie návrhu parkovacích domov v  dvoch obytných zónach mesta Martin. V mestskej časti Záturčie, na sídlisku HBV a v mestskej časti Košúty, na sídlisku Košúty II. Parkovacie domy na oboch sídliskách mali byť navrhnuté na spoločnom stavebno-konštrukčnom princípe.

Do súťaže sa zapojilo 12 autorských kolektívov. Hodnotiaca komisia rozhodla o udelení 1. znížená ceny ex aequo pre ateliéry vranka architektiKRALIK.Partners.


Návrh novej etnografickej expozície Horehronského Múzea (výsledky súťaže nájdete tu)
Vyhlasovateľ: Horehronské múzeum v Brezne
Zverejnené: 28. marca 2022

Cieľom vyhlasovateľa je vytvoriť v objekte roľnícko‐remeselníckej usadlosti v Brezne návrh stálej etnografickej expozície, venovanej životu a kultúre ľudí na Horehroní. Nová expozícia bude sídliť v priestoroch usadlosti na Rázusovej ulici, ktorej súčasťou je unikátna technická pamiatka - mangeľ na konský pohon.

Porota hodnotila v jednoetapovej súťaži návrhov 14 súťažných návrhov. Zvíťazil návrh kolektívu pingpong.

 

Wellness hotel Zuberec (výsledky súťaže nájdete tu)
Vyhlasovateľ: VI GROUP
Zverejnené: 26. apríla 2022

Architektonickú podobu nového hotela pre 160 hostí v extraviláne nad obcou Zuberec sa slovenská spoločnosť ViGroup rozhodla nájsť formou dvojkolovej architektonickej súťaže. Zámerom súťaže bolo získať príklad kvalitnej udržateľnej architektúry v horskom prostredí.

Spomedzi 22 návrhov vybrala porota do druhej etapy sedem kolektívov. Zvíťazil návrh ateliéru Geome3.

 

Pamätník slobody slova vo Veľkej Mači - na pamiatku Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej (výsledky súťaže nájdete tu)
Vyhlasovateľ: Trnavský samosprávny kraj
Zverejnené: 3. mája 2022

Trnavský samosprávny kraj v spolupráci s pozostalými rodinami a širšou odbornou verejnosťou vyhlásil v decembri minulého roku verejnú výtvarno-architektonickú súťaž. Jej cieľom je na mieste tragédie Jána a Martiny vytvoriť pietne miesto. Zámerom vybudovania pamätníka v obci Veľká Mača je pripomínať, uchovávať a podnecovať ľudí k diskusiám s patričnou úctou.

Porota hodnotila na 30 odovzdaných návrhov. Zvíťazil návrh Benjamína Brádňanského, Víta Haladu a Martina Piačeka.

 

Sídlo Úradu na ochranu oznamovateľov (výsledky súťaže nájdete tu)
Vyhlasovateľ: Úrad na ochranu oznamovateľov
Zverejnené: 21. mája 2022

Úrad na ochranu oznamovateľov vyhlásil dvojkolovú súťaž na architektonický návrh rekonštrukcie svojho sídla. Predmetom riešenia bola obnova neskoro funkcionalistického objektu, postaveného okolo roku 1940 na bratislavskom Námestí slobody. 

Celkovo bolo predložených 10 súťažných návrhov od 9 účastníkov. Do druhého kola postúpili tri autorské kolektívy, ktoré svoje návrhy podrobnejšie rozpracovali. Zvíťazil ateliér MAPA architekti.

 

Vodná veža, Vydrica (výsledky súťaže nájdete tu)
Vyhlasovateľ: Vydrica Development
Zverejnené: 23. mája 2022

Cieľom vyzvanej súťaže bolo zmysluplné začlenenie areálu národnej kultúrnej pamiatky Vodná veža do novej mestskej štruktúry. Po posúdení prezentácií od 7 slovenských a českých ateliérov, odborná porota označila za najlepší návrh od slovenského štúdia Superatelier

 

Kultúrne centrum Hviezda v Trnave (výsledky súťaže nájdete tu)
Vyhlasovateľ: Mesto Trnava
Zverejnené: 24. mája 2022

Predmetom dvojkolovej urbanisticko-architektonickej súťaže návrhov bolo spracovanie návrhu transformácie budovy kina Hviezda na Paulínskej ulici v Trnave na nové Kultúrne centrum s multifunkčnou sálou.

Súťaže sa zúčastnilo 14 autorských kolektívov. Zvíťazil návrh ateliérov ROAR architekti a TVAR architekti.

 

Alfa Škôlka (výsledky súťaže nájdete tu)
Vyhlasovateľ: Ceruz s.r.o.
Zverejnené: 30. mája 2022

Do v na materskú školu s progresívnym výučbovým modelom, ktorú vyhlásila spoločnosť Ceruz s.r.o. (akcionár Alfa Škôlka a.s.)

Do súťaže sa zapojilo 15 kolektívov. Zvíťazil návrh ateliéru ROAR architekti.

 

Nová plaváreň, rekonštrukcia hokejového štadióna a dostavba nekomerčných ubytovacích kapacít pre športovcov (výsledky súťaže nájdete tu)
Vyhlasovateľ: Mestská časť Bratislava - Ružinov
Zverejnené: 6. júna 2022

Súťaž na komplexné riešenie novej ružinovskej plavárne, rekonštrukciu zimného štadióna a novostavbou ubytovacieho objektu s reštauráciou a kongresovou miestnosťou.

Do súťaže boli v stanovenej lehote doručené 4 súťažné návrhy. Zvíťazil návrh kolektívu: František Kalesný, Yakoub Meziani, Jakub Klemon, Natália Janovičová a Ilja Muzafarov.

 

Modernizácia Krajského múzea v Prešove (výsledky súťaže nájdete tu)
Vyhlasovateľ: Krajské múzeum v Prešove
Zverejnené: 6. júna 2022

Súťaž na rekonštrukciu historických budov múzea (tri meštianske domy / NKP) a ich prístavbu. Ideou vyhlasovateľa je vytvoriť modernú inštitúciu, rozšírenú o priestor pre aktívne trávenie voľného času a štúdium. Nové stále expozície múzea budú venované dejinám hasičstva na Slovensku a umeleckému smeru socialistického realizmu.

V súťaži odovzdalo svoje návrhy 7 autorských kolektívov. Zvíťazil návrh prešovského ateliéru zerozero.


Košice-Hornád - Nové mestské centrum (výsledky súťaže nájdete tu)
Vyhlasovateľ: Mesto Košice
Zverejnené: 17. júna 2022

Podľa slov predsedu poroty Petra Beňušku: ...Ide o snáď najvýznamnejšiu urbanistickú súťaž, ktorá bola na Slovensku vypísaná od vzniku samostatnej republiky...

Predmetom súťaže bol urbanisticko-architektonický návrh nového mestského centra Košice - Hornád. Riešené územie vymedzuje zo severu Rampová ulica, zo západu okraj koľajiska hlavnej železničnej trate, z juhu Palackého ulica a križovatka Prešovská - Sečovská vrátane, z východu Prešovská cesta.

Celková výmera riešeného územia je 124 ha.

Do súťaže svoje návrhy odovzdalo 11 autorských kolektívov. V druhej etape hodnotila porota 6 súťažných návrhov. Zvíťazil návrh ateliéru Gogolák + grasse.

 

Polyfunkčná zóna Janíkov dvor (výsledky súťaže nájdete tu)
Vyhlasovateľ: Mestská časť Bratislava-Staré Mesto
Zverejnené: Metropolitný inštitút Bratislavy,  Hlavné mesto Bratislava a spoločnosť METRO Bratislava

Cieľom súťaže bolo nájsť vhodný koncept pre novovznikajúcu lokalitu, v ktorej sa má nachádzať parkovací dom P+R, nájomné bývanie, stredisko pre seniorov, škôlka, občianska vybavenosť či atraktívne verejné priestory. Zároveň v  tesnej blízkosti bude konečná zastávka novej električkovej radiály.

Architektonická súťaž prebiehala v dvoch kolách. Do 1. kola prišlo 10 návrhov, z ktorých porota vybrala tri najlepšie, ktoré postúpili do 2. kola, kde mali priestor zapracovať pripomienky od porotcov. Víťazom sa stali architekti z  ateliéru A  B.K.P.Š.

 

Športovo-rekreačný areál Žilina - Chrasť (výsledky súťaže nájdete tu)
Vyhlasovateľ: Útvar hlavného architekta mesta Žilina
Zverejnené: 4. júla 2022

Verejná ideová urbanisticko-krajinárska súťaž návrhov. Cieľom bolo získať návrhy využitia územia východne od sídliska Solinky, v priamej väzbe na lesopark Chrasť  pre voľnočasové aktivity širokej verejnosti. Výsledky súťaže budú slúžiť ako podklad pre všeobecnú diskusiu o ďalšom využití územia a následné obstaranie Územného plánu zóny. Formát ideovej súťaže bol zvolený aj pre možnosť oslovenia mladých architektov a krajinných architektov bez autorizácie.

Doručených bolo 5 súťažných návrhov. Hodnotiaca komisia sa rozhodla udeliť 2. zvýšenú cenu ex aequo návrhu architektov Mareka SoboluJána Janíka, rovnako ako konceptu Jana Pekařa a Tomáš Dutku.

 

Bratislava - Južné predmestie a staromestské nábrežie (výsledky súťaže nájdete tu)
Vyhlasovateľ: Mestská časť Bratislava-Staré Mesto
Zverejnené: 6. júla 2022

Jednokolová ideová súťaž na architektonicko-urbanistické riešenie územia s mimoriadnym významom, ktoré prepája priestor pamiatkovej rezervácie Starého mesta s nábrežím rieky Dunaj. 

Do súťaže sa v stanovenej lehote prihlásili traja účastníci. Zvíťazil návrh Patrika Domanického.

 

Súťaž návrhov na riešenie obnovy rodinných domov pre Plán obnovy a odolnosti SR - typ "ŠTVOREC" (výsledky súťaže nájdete tu)

Vyhlasovateľ: Slovenská agentúra životného prostredia
Zverejnené: 26. júla 2022

Ideová architektonická súťaž na riešenie obnovy rodinných domov pre Plán obnovy. Úlohou účastníkov súťaže, profesionálov v oblasti navrhovania stavieb bolo vyjadriť názor na optimálnu formu adaptácie, dostavby či transformácie najčastejších typových domov z obdobia druhej polovice 20. storočia, pri zohľadnení kritérií energetickej efektívnosti a spoločenskej udržateľnosti vyplývajúcich z Plánu obnovy a odolnosti SR - komponentu 2.

Do súťaže na typ „štvorec“ bolo prihlásených 7 návrhov. Zvíťazil ateliér DOXA.

 

Súťaž návrhov na riešenie obnovy rodinných domov pre Plán obnovy a odolnosti SR - typ "KOCKA" (výsledky súťaže nájdete tu)

Vyhlasovateľ: Slovenská agentúra životného prostredia
Zverejnené: 26. júla 2022

Ideová architektonická súťaž na riešenie obnovy rodinných domov pre Plán obnovy. Úlohou účastníkov súťaže, profesionálov v oblasti navrhovania stavieb bolo vyjadriť názor na optimálnu formu adaptácie, dostavby či transformácie najčastejších typových domov z obdobia druhej polovice 20. storočia, pri zohľadnení kritérií energetickej efektívnosti a spoločenskej udržateľnosti vyplývajúcich z Plánu obnovy a odolnosti SR - komponentu 2.

Do súťaže na typ „kocka“ bolo prihlásených 5 návrhov. Zvíťazil ER Atelier.

 

Súťaž návrhov na riešenie obnovy rodinných domov pre Plán obnovy a odolnosti SR - typ "ORAVA" (výsledky súťaže nájdete tu)

Vyhlasovateľ: Slovenská agentúra životného prostredia
Zverejnené: 26. júla 2022

Ideová architektonická súťaž na riešenie obnovy rodinných domov pre Plán obnovy. Úlohou účastníkov súťaže, profesionálov v oblasti navrhovania stavieb bolo vyjadriť názor na optimálnu formu adaptácie, dostavby či transformácie najčastejších typových domov z obdobia druhej polovice 20. storočia, pri zohľadnení kritérií energetickej efektívnosti a spoločenskej udržateľnosti vyplývajúcich z Plánu obnovy a odolnosti SR - komponentu 2.

Do súťaže na typ „Orava“ boli prihlásené 3 návrhy. Zvíťazil návrh Tomáša Geliena, Juraja Mišíka a Ludmily Haluzíkovej.

 

Revitalizácia Osvetovej besedy, Ivanka pri Dunaji (výsledky súťaže nájdete tu)
Vyhlasovateľ: Obec Ivanka pri Dunaji
Zverejnené: 17. júl 2022

Cieľom dvojkolovej súťaže návrhov bolo získať architektonický návrh revitalizácie objektu  Osvetovej besedy ako nového kultúrneho centra Obce Ivanka pri Dunaji. 

V prvom kole hodnotila porota 9 ideových návrhov, zameraných na hmotové riešenie jestvujúceho objektu. Z nich vybrala 4, ktoré navrhla na detailnejšie rozpracovanie v druhom kole. Zvíťazil návrh Iva Stejskala a Jána Vrbku z brnianskeho ateliéru AOSI.

 

Obnova 1. poschodia Krajskej knižnice v Žiline (výsledky súťaže nájdete tu)
Vyhlasovateľ: Krajská knižnica v Žiline
Zverejnené: 3. augusta 2022

Verejná projektová dvojetapová architektonická súťaž návrhov na obnovu interiéru prvého poschodia budovy Krajskej knižnice. Predmetom projektu bolo vytvorenie polyfunkčného priestoru knižnice, ktorý by ideovo nadviazal na obľúbené prízemie, komplexne modernizované v roku 2020.

Pred porotou prezentovali návrhy traja finalisti. Zvíťazil návrhom návrh tímu Archekta.

 

Charitný dom, Dolný Smokovec (výsledky súťaže nájdete tu)
Vyhlasovateľ: Spišská katolícka Charita
Zverejnené: 9. augusta 2022

Účelom súťaže bol výber spracovateľa projektovej dokumentácie prestavby objektu Charitného domu v Dolnom Smokovci a architektonicko-urbanistického riešenia priľahlého areálu. 

Cieľom vyhlasovateľa je vytvoriť otvorený areál, ktorý vhodným spôsobom spojí požiadavky na krátkodobé ubytovanie hostí s plánovaným dlhodobým ubytovaním dôchodcov. Lesopark a prvky voľnočasových aktivít využijú hostia, ale tiež verejnosť a obyvatelia susedných zón. 

V prvej etape bolo prijatých 11 portfólií, z ktorých porota vybral 5 súťažných tímov. Finálny súťažný návrh odovzdali nakoniec 4 kolektívy. Zvíťazil návrh Juraja Hubinského, Petra Kuklicu a Martina Smereka, ktorí spolupracovali s krajinnými architektmi Petrom Pasečným a Luciou Paulíkovou.

 

Obnova a rozvoj Kúpeľov Sliač (výsledky súťaže nájdete tu)
Vyhlasovateľ: Kúpele Sliač a.s.
Zverejnené: 12. augusta 2022

S cieľom vdýchnuť významnému kúpeľnému miestu na Slovenku nový život, pripravili Kúpele Sliač a.s., v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR a spoločnosťou MH Manažment a.s. projekt obnovy a rozvoja Kúpeľov Sliač a následne vyhlásili súťaž na návrh riešenia obnovy a rozvoja areálu. Cieľom bolo získať návrh v podobe urbanistického rozvojového plánu, spodrobneného o riešenie prevádzkových vzťahov a vybraných detailov.

Do prvej etapy súťaže, ktorej cieľom bolo nájsť najvhodnejšie koncepčné riešenie areálu sa zúčastnilo 11 autorských kolektívov. Hodnotiaca komisia z nich následne vybrala 6 ateliérov, ktoré dopracovali návrhy na základe adresovaných odporúčaní. So suverénne najlepším skóre v hlasovaní poroty, ktorá bola vo svojom rozhodnutí veľmi konzistentná, zvíťazil ateliér BETWEEN.

 

Komplexná obnova Forgáčovho paláca - sídelnej budovy Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach (výsledky súťaže nájdete tu)
Vyhlasovateľ: Štátna vedecká knižnica v Košiciach
Zverejnené: 18. augusta 2022

Generálna rekonštrukcia 180 rokov starej budovy Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach je nevyhnutná z viacerých dôvodov. Najdôležitejším je zmena na modernú inštitúciu, ktorá už nie je len o výpožičke a skladoch kníh. "Aj keď je budova ŠVK v Košiciach historickou budovou, chceme sa pokúsiť o jej prispôsobenie sa novým požiadavkám a službám a vytvoriť z nej príjemné miesto, kde sa dá aj stretávať, posedieť, porozprávať sa, vybaviť si e-maily a vypiť si kávu." stálo sa v zadaní.

Do súťaže sa zapojilo 5 autorských kolektívov. Zvíťazil návrh ateliéru GEOME3.

 

Súťaž architektonických návrhov na stálu expozíciu VSG (výsledky súťaže nájdete tu)
Vyhlasovateľ: Východoslovenská galéria
Zverejnené: 7. septembra 2022

Súťaž cieľom nájsť najlepší návrh novej stálej expozície vo výstavných sieňach A+B a v premostení na prvom poschodí sídla Východoslovenskej galérie v Košiciach. Architektonické riešenie malo podľa slov vyhlasovateľa reflektovať "Naratívnosť prezentovania kolekcie pamäťovej a fondovej inštitúcie".

Súťaž prebiehala v dvoch etapách. V prvom kole predložili záujemcovia zloženie riešiteľského tímu a portfólio referenčných projektov. Z 13 prihlásených kolektívov vybrala hodnotiaca komisia trojicu ateliérov. Zvíťazil návrh kolektívu Studio COSMO.


Revitalizácia Námestia Republiky (výsledky súťaže nájdete tu)
Vyhlasovateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava a Metropolitný inštitút Bratislavy
Zverejnené: 7. septembra 2022

Urbanisticko-krajinársko-architektonická súťaž na spracovanie návrhu revitalizácie Námestia republiky, ktoré má potenciál byť centrálnym zhromažďovacím priestorom mestskej časti Petržalka.

Architektonická súťaž prebiehala v  dvoch kolách. Do 1. kola prišlo 9 návrhov, z ktorých porota vybrala tri najlepšie, ktoré postúpili do 2. kola, kde mali súťažiaci priestor zapracovať pripomienky od porotcov. Zvíťazil ateliér Gro architekti.


Viedenská cesta (výsledky súťaže nájdete tu)
Vyhlasovateľ: YIT Slovakia
Zverejnené: 8. septembra 2022

Vyzvaná urbanisticko-architektonická súťaž. Predmetom zadania bola transformácia územia pri Viedenskej ceste na zónu určenú pre bývanie. Premena lokality v susedstve bývalého "Pečnianskeho ramena" má podľa slov vyhlasovateľa prebehnúť s dôrazom na ekologické formy bývania a riešenie verejných priestorov rozvíjajúce rekreačnú funkciu.

Do súťaže bolo pozvaných 6 kolektívov. Návrhy vo výsledku odovzdalo a prezentovalo päť tímov.  Zvíťazil návrh What Architects., v spolupráci so španielskymi kolektívmi Beth Gali BB+GG a LABANC.STUDIO

 

Knižnica Samuela Reussa Revúca (výsledky súťaže nájdete tu)
Vyhlasovateľ: Mestské kultúrne stredisko Revúca
Zverejnené: 12. septembra 2022

Verejná architektonická súťaž na modernizáciu interiéru mestskej knižnice.

Architektonická súťaž prebiehala v dvoch etapách. Do prvej etapy zaslalo referenčné projekty 15 účastníkov. Do druhej etapy posunula porota troch účastníkov. Víťazom sa stal architekt Michal Kontšek

 

Revitalizácia Lesoparku Kalvária v Bardejove (výsledky súťaže nájdete tu)
Vyhlasovateľ: Mesto Bardejov
Zverejnené: 20. septembra 2022

Verejná urbanisticko-krajinno-architektonická súťaž návrhov na riešenie revitalizácie areálu Kalvárie, ktorý sa nachádza v severovýchodnej časti širšieho centra sídla. Zámerom vyhlasovateľa je vytvoriť Lesopark, ktorý bude slúžiť ako oddychovo-relaxačná zóna. Podmienkou pre súťažiacich bolo zachovanie pietneho charakteru miesta.

Do súťaže sa zapojilo 5 autorských kolektívov. Zvíťazil návrh 2M atelier architektúry.

 

Revitalizácia verejných priestranstiev sídliska Diely v Nitre (výsledky súťaže nájdete tu)
Vyhlasovateľ: Mesto Nitra
Zverejnené: 7. októbra 2022

Projektová verejná jednokolovúá súťaž návrhov. Predmetom bolo urbanisticko-krajinárske riešenie verejného priestranstva v časti Diely. Od návrhov sa očakávalo riešenie úprav verejných priestranstviev, ktoré vytvorí príjemné a bezpečné komunitné prostredie s primeranou funkčnou náplňou pre voľnočasové a rekreačné aktivity.

Do súťaže sa zapojili dva autorské kolektívy. Zvíťazil návrh bratislavského ateliéru ORA-Architekti.

 

Mestský park Dunajská Streda (výsledky súťaže nájdete tu)
Vyhlasovateľ: Mesto Dunajská Streda
Zverejnené: 17. októbra 2022

Jednoetapová krajinársko-architektonická súťaž na nový mestský park. Rozsiahla oddychová zóna má vzniknúť transformáciou bývalej motokárovej dráhy na Malodvorníckej ulici a priľahlého územia s celkovou rozlohou 41 565 m2. 

Do kvalitne obsadenej súťaže sa zapojilo  26 autorských kolektívov. Na víťaznom návrhu spolupracovali architekti z ateliérov LABAK a n/a architekti.

 

Mestský blok Spartakovská v Trnave (výsledky súťaže nájdete tu)
Vyhlasovateľ: Mesto Trnava
Zverejnené: 14. novembra 2022

Anonymná urbanisticko-architektonická súťaž návrhov, ktorej cieľom bolo komplexné riešenie mestského bloku v dotyku so sídliskom Družba a zónou rodinných domov v lokalite Vozovka.

Zámerom mesta je vytvorenie moderného mestského bloku s kvalitnými verejnými priestormi, udržateľnou dopravnou a technickou infraštruktúrou. Nosnou funkciou bude bývanie, doplnené o materskú školu, prenajímateľné nebytové priestory, doplnkové funkcie a v neposlednom rade silné zastúpenie kvalitnej parkovej zelene.

Do súťaže sa zapojilo 15 autorských kolektívov. Zvíťazil návrh ateliérov Sadovsky & Architects a Marko & Placemakers.

 

Súťažný dialóg: Bytový dom s polyfunkciou Trnava - Halenárska, Dolnopotočná, Paulínska (výsledky nájdete tu)
Vyhlasovateľ: Mesto Trnava
Zverejnené: 16. novembra 2022

Mesto Trnava hľadalo prostredníctvom súťažného dialógu najvhodnejšie riešenie pre bytový dom s prevádzkami obchodov a služieb v Centrálnej mestskej zóne.

Súťažný dialóg prebiehal vo viacerých fázach. V prvom kole predkladali záujemcovia žiadosti o účasť, pričom rozhodujúce bolo splnenie podmienok na odbornú spôsobilosť uchádzača. Vyhlasovateľ zaevidoval 19 žiadostí, z ktorých bolo po vyhodnotení 14 vyzvaných k predloženiu profesijného prístupu. Spomedzi uchádzačov, ktorí predložili profesijné prístupy komisia vybrala troch účastníkov dialógu. Zvíťazil návrh ateliéru A B.K.P.Š.

 

Revitalizácia a dostavba Mestskej krytej plavárne a letných kúpalísk v Žiline (výsledky súťaže nájdete tu)
Vyhlasovateľ: Správa športových zariadení mesta Žilina a Útvar hlavného architekta Žilina
Zverejnené: 28. novembra 2022

Verejná projektová dvojkolová architektonicko-urbanistická súťaž návrhov na revitalizáciu a dostavbu mestskej krytej plavárne a letných kúpalísk. Areálu jednej z prvých moderných plavární na území vtedajšieho Československa vznikol v rokoch 1960-1963 podľa projektu architekta Cimmermanna z roku 1959.  Bola to jedna z prvých krytých moderných plavární vo vtedajšom Česko-Slovensku, s 50-metrovým bazénom, ktorý spĺňal olympijské kritériá, s kvalitným architektonickým a racionálnym dispozičným riešením.

Súťaž návrhov prebiehala v dvoch kolách. Do 1. kola prišli 4 návrhy. Porota sa rozhodla po zhodnotení  návrhov v prvom kole umožniť účasť v druhom kole všetkým prihláseným kolektívom. Zvíťazil návrh Michala Diviša, Mateja Mičiaka a Mateja Kuchara.

 

Stála expozícia Mikuláša Galandu "legenda - la ganda - galanda" (výsledky súťaže nájdete tu)

Vyhlasovateľ: Turčianska galéria v Martine
Zverejnené: 9. decembra 2022

Architektonicko-výtvarnú súťaž, ktorej predmetom bolo vytvorenie novej stálej expozície Mikuláša Galandu „legenda - la ganda - galanda“ podľa libreta vypracovaného kurátorom Turčianskej galérie Mgr. Adamom Galkom. Predmetom riešenia bol návrh interiéru stálej expozície pre Turčianskej galérie. Súťaž prebiehala v dvoch kolách. V prvej etape predložilo 12 záujemcov (všetko architekti a kolektívy zo Slovenska) portfóliá referenčných projektov. Do druhej etapy postúpili tri autorské kolektívy.

Zvíťazil návrh bratislavského ateliéru PINGPONG.

 

Pamätník obetiam COVID-19 (výsledky súťaže nájdete tu)

Vyhlasovateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, OZ Skutočné obete a Metropolitný inštitút Bratislavy
Zverejnené: 12. decembra 2022

Súťaž na spracovanie výtvarno-architektonického návrhu diela vo verejnom priestore - Pamätníka obetiam COVID-19 v blízkosti Ružinovskej nemocnice. Súťaž mala formát “design & build”. Víťaz zabezpečí dokumentáciu, povolenie a realizáciu diela v pokojnom prostredí Ružinovského jazera “Rohlík”. Do súťaže prišlo 40 návrhov

Zvíťazil návrh českého architekta Radka Talaša.

 

Architektonický návrh riešenia interiérov knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove (výsledky súťaže nájdete tu)

Vyhlasovateľ: Krajská knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove
Zverejnené: 22. decembra 2022

Verejná projektový dvojetapová architektonická súťaž na vypracovanie návrhu riešenia interiérov knižnice. Predmetom zadania bolo získať architektonický návrh interiérov knižnice tak, aby slúžili súčasným potrebám širokej verejnosti nielen v oblasti výpožičky literatúry všetkého druhu, ale aj ako miesto pre stretávanie pri potrebách vzdelávania, obohacovania skúsenosťami, vedomosťami, výmeny názorov, informácií ako laikom, tak aj odbornej verejnosti a to formou literárnych krúžkov, prednášok, kvízov a iných foriem.

Súťaž prebiehala v dvoch kolách. V prvej etape 14 záujemcov predložilo portfólio referenčných projektov. Do druhého kola postúpili tri autorské kolektívy. Súťažné návrhy odovzdali dvaja účastníci.

Zvíťazil návrh ateliéru DOXA, ktorý vznikol v spolupráci s architektom Matúšom Bišťanom.

 

V roku 2022 boli vyhlásené ďalšie súťaže overené SKA, ktoré budú vyhodnotené až v budúcom roku:

 • Výtvarný návrh sochy Imricha Karvaša v exteriéri budovy NBS (viac tu)
  Vyhlasovateľ: Národná banka Slovenska
 • Námestie s mestským hradom, Stropkov (IV. etapa revitalizácie Námestia SNP v Stropkove) (viac tu)
  Vyhlasovateľ: Mesto Stropkov
 • Stála expozícia Mikuláša Galandu "legenda - la ganda - galanda" (viac tu)
  Vyhlasovateľ: Turčianska galéria v Martine
 • Pamätník obetiam Covid-19 (viac tu)
  Vyhlasovateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, OZ Skutočné obete a Metropolitný inštitút Bratislavy
 • Architektonický návrh riešenia interiérov knižnice (viac tu)
  Vyhlasovateľ: Krajská knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove
 • Kreatívne a inovačné centrum (viac tu)
  Vyhlasovateľ: Mesto Brezno
 • Trvalé záložné pracovisko Národnej banky Slovenska Kremnica (viac tu)
  Vyhlasovateľ: Národná banka Slovenska
 • Mestský park Banská Bystrica (viac tu)
  Vyhlasovateľ: Mesto Banská Bystrica
 • Nová Myjava (viac tu)
  Vyhlasovateľ: Mesto Myjava
 • Rekonštrukcia a revitalizácia Kultúrno-komunitného centra DLHÉ HONY (viac tu)
  Vyhlasovateľ: Mesto Trenčín

V procese overovania sú nasledovné súťaže:

 • Administratívna budova Úradu vlády Slovenskej republiky "Čajka" (viac tu)
  Vyhlasovateľ: Úrad vlády Slovenskej republiky
 • Architektonicko-výtvarný návrh novej expozície "Život a dielo básnika Ivana Kraska" (viac tu)
  Vyhlasovateľ: Balneologické múzeum Imricha Wintera v Piešťanoch
 • Banská Bystrica - Petermanova veža (viac tu)
  Vyhlasovateľ: Mesto Banská Bystrica 
 • Centrum tradičnej kultúry Detva (viac tu)
  Vyhlasovateľ: Banskobystrický samosprávny kraj 
 • Galantská knižnica (viac tu)
  Vyhlasovateľ: Trnavský samosprávny kraj 
 • Masterplan areálu SAV (viac tu)
  Vyhlasovateľ: Slovenská akadémia vied

 

Okrem súťaží, ktoré boli vyhlásené pod záštitou Slovenskej komory architektov, prebehlo niekoľko ďalších, ktoré prinášame v nasledujúcom súhrne:

 

Protokolárne miesto "Hrob neznámeho vojaka" (výsledky súťaže nájdete tu)

Vyhlasovateľ: Mestská časť Bratislava-Staré Mesto
Zverejnené: 6. apríla 2022

Anonymná súťaž výtvarných návrhov na protokolárne miesto SR Hrob neznámeho vojaka na  Rázusovom nábreží. 

Do súťaže sa zapojilo 21 jednotlivcov, kolektívov a ateliérov zo Slovenska, Čiech a Moravy s 24 návrhmi. Dve diela museli byť vylúčené pre nesplnenie podmienok súťaže. Zvíťazil návrh Mareka Kvetána a Juraja Blaška (grafická spolupráca).

 

Interiér Starej radnice v Žiline (výsledky súťaže nájdete tu)

Vyhlasovateľ: Mesto Žilina
Zverejnené: 5. mája 2022

Útvar hlavného architekta mesta Žilina v spolupráci s mestom Žilina zorganizovali vyzvanú súťaž na spracovanie architektonickej štúdie interiéru objektu radnice. Cieľom vyhlasovateľa bol výber optimálneho riešenia reprezentatívnych priestorov objektu radnice. Na základe prieskumu trhu a referencií vyhlasovateľ stanovil 2 kritéria vyhodnotenia súťaže a vyzval 6 architektov / kolektívov na predloženie cenovej ponuky a ideového návrhu sobášnej sály.

Návrhi predložili piati účastníci, so zadaním sa najlepšie vysporiadal bratislavský ateliér GRAU.

 

Expozícia Dejiny Trnavy (výsledky súťaže nájdete tu)
Vyhlasovateľ: Západoslovenské múzeum v Trnave
Zverejnené: 10. augusta 2022

Jednokolová anonymná architektonická súťaž na návrh expozície Dejiny Trnavy pre Západoslovenské múzeum, ktorý je podkladom pre žiadosť o grant Fondu na podporu umenia (FPU). Cieľom súťaže je prostredníctvom moderných technológií a vizualizácií sprístupniť históriu mesta odbornej, širokej laickej verejnosti a turistom.

Do súťaže sa zapojili 4 autorské kolektívy. Zvíťazil návrh ABA DESIGN.


Architektonicko - výtvarný návrh novej expozície s názvom Príroda Liptova (výsledky súťaže nájdete tu)
Vyhlasovateľ: Liptovské múzeum
Zverejnené: 15. septembra 2022

Zámerom vyhlasovateľa bolo získanie návrhu novej expozície, podľa vypracovaného scenára a ideového návrhu. Nová expozícia sa bude nachádzať na 2.NP hlavnej budovy Liptovského múzea na celkovej podlahovej ploche 160 m².

Do súťaže sa zapojili dva autorské kolektívy. Zvíťazil návrh Mariana Hercega.

 

Súťaž na budúce riešenie a podobu zástavby územia pri južnom brehu Dunaja, v lokalite medzi bratislavským Starým mostom, mostom Apollo a Prístavným mostom (výsledky 1. kola súťaže nájdete tu)
Vyhlasovateľ: Penta Real Estate
Zverejnené: 9. novembra 2022

Na území s rozlohou 85 tisíc m2 by mala v budúcnosti vzniknúť rezidenčná a komerčná zástavba. Zadanie ráta s vybudovaním kompletnej občianskej vybavenosti a riešením verejných priestorov.

Porota v prvom kole hodnotila 52 návrhov. Do druhého kola súťaže postúpilo 6 autorských kolektívov. Výsledky budú známe vo februári 2023.

 

Vyzvanú architektonicko-urbanistickú súťaž na projekt s pracovným názvom Vajnorská (oznámenie o účasti 6. medzinárodných kolektívov tu)
Vyhlasovateľ: Penta Real Estate
Zverejnené: 6. decembra 2022

Cieľom jednokolovej architektonicko-urbanistickej súťaže je nájsť budúce riešenie a podobu zástavby brownfieldu v bratislavskom Novom Meste. Projekt plánuje developer realizovať na rohu ulíc Vajnorská a Odborárska, na území s rozlohou takmer 4,5 hektára

V súťaži potvrdilo účasť 6 architektonických ateliérov s medzinárodnou pôsobnosťou. Súťažné návrhy bude posudzovať päťčlenná odborná porota, zložená z troch nezávislých členov a dvoch zástupcov zo strany Penta Real Estate. Víťazný návrh bude známy na konci marca budúceho roka.

 

Výber študentských súťaží:

SAINT- GOBAIN Architecture Student Contest (výsledky súťaže nájdete tu)
Vyhlasovateľ: ISOVER / Saint-Gobain Construction Products
Zverejnené: 6. mája 2022

Témou XVII. ročníka medzinárodnej študentskej architektonickej súťaže bola revitalizácia územia Kamionek vo štvrti Praga Poludnie v poľskej Varšave

Národného kola súťaže sa zúčastnilo 17 kolektívov. Zvíťazil návrh Sandry BlaškovičovejMartiny Bežovej.

 

Študentská architektonická súťaž Xella - Intervencie - ako ďalej Kopčany (výsledky súťaže nájdete tu)
Vyhlasovateľ: XELLA
Zverejnené: 13. júna 2022

Zadaním študentskej súťaže bolo riešenie optimálne uskutočniteľnej a udržateľnej koncepcie postupnej premeny a revitalizácie historicky významného územia v lokalite archeoparku Mikulčice-Kopčany, s presahom cez rieku Moravu. Súťaž bola určená študentom a študentkám odborov Architektúra a Pozemné staviteľstvo na vysokých technických a umeleckých školách.

Zvíťazil návrh Petry ĎuriškovejŠimona Voštinára z Katedry architektonickej tvorby VŠVU v Bratislave.

 

Študentská súťaž Prefabrication goes creative (výsledky súťaže nájdete tu)
Vyhlasovateľ: atedra architektúry Svf STU + Peikko Slovakia
Zverejnené: 16. júna 2022

Úvodný ročník študentskej architektonickej súťaže, ktorú pre svojich študentov organizuje Katedra architektúry Svf STU v spolupráci so spoločnosťou Peikko Slovakia. Úlohou študentov bolo navrhnúť bytový dom s využitím systému prefabrikácie DELTABEAM®. Projekt sa mal sústrediť na efektívne riešenia a rýchlu výstavbu malometrážnych bytov, s dôrazom na zachovanie architektonickej kvality návrhu. Zadanie súťaže reaguje na aktuálny deficit štartovacieho bývania pre mladých.

Do súťaže predložilo svoj návrh 17 autorských kolektívov. Zvíťazil Matej Grman.

 

Úspechy Slovákov v zahraničných súťažiach

Meziprostory Pražské tržnice - slovenské ateliéry medzi ocenenými a finalistami medzinárodnej súťaže (výsledky súťaže nájdete tu)
Vyhlasovateľ: Hlavné mesto ČR Praha
Zverejnené: 19. apríla 2022

V silnej konkurencii získal bratislavský kolektív BETWEEN 2. cenu. Návrh ateliéru PLURAL sa dostal medzi finalistov.

V medzinárodnej súťaži zvíťazila vízia pražského ateliéru Studio Perspektiv. Do súťaže sa zapojilo celkom osemnásť zoskupení z deviatich krajín sveta. Odborná porota hodnotila celkovo 23 súťažných návrhov.

Areál Pražskej tržnice s rozlohou viac ako 100 000 m2 je zapísaný ako národná kultúrna pamiatka od roku 1993. Dvojkolovú súťaž s názvom "Meziprostory Pražské tržnice" vyhlásilo hlavné mesto s cieľom nájsť novú funkciu a podobu verejných priestranstiev, riešiť nové vstupy do areálu, umiestnenie zelene alebo využitie dažďovej vody.

 

Súťažný dialóg s cieľom rekonštrukcie Múzea geta Terezín (výsledky súťaže nájdete tu)
Vyhlasovateľ: Památník Terezín
Zverejnené: 1. júna 2022

Medzi finalistami figuroval aj bratislavský ateliér PLURAL.

Do medzinárodného súťažného dialógu s cieľom rekonštrukcie Múzea geta Terezín. sa prihlásilo 22 tímov z viacerých európskych krajín. Nová expozícia a rozšírenie priestoru pre štvornásobok návštevníkov má v budúcnosti priblížiť život v ríšskom protektoráte a zbernom tábore širšej verejnosti. Hodnotiaca komisia vybrala 5 kolektívov, ktoré dostali šancu spracovať návrh a súťažiť o zákazku. Súčasťou dialógu bola konzultácia všetkých piatich súťažných návrhov s celou komisiou. Medzi finalistami figuroval aj bratislavský ateliér PLURAL.

Zo súťaže vyšiel víťazne architektonický ateliér SKUPINA pod vedením Marcely Steinbachovej, ktorá do svojho interdisciplinárneho tímu prizvala aj amerického architekta Stevena Holla.

 

Plavecký bazén Borská pole, Plzeň (výsledky súťaže nájdete tu)
Vyhlasovateľ: Mesto Plzeň
Zverejnené: 23. augusta 2022

V súťaži zvíťazili mladí architekti Václav Ulč a Barbora Červeňová (pôvodom zo Slovenska), pod zastrešením plzenského ateliéru AVE architekt.

Súťaž na krytý bazén v susedstve kampusu Západočeskej univerzity v Plzni (ZČU). Celkom 15 autorských kolektívov predstavilo svoje návrhy multifunkčnej bazénovej a relaxačnej plaveckej haly, doplnenej o vonkajšie bazény, športoviská a rekreačnú plochu. Porota ocenila tri návrhy. Na druhom mieste skončil ateliér CUBOID ARCHITEKTI a na treťom Martin Křivánek v spolupráci s FARA-ON union.


Papírové náměstí v Liberci (výsledky súťaže nájdete tu)
Vyhlasovateľ: Štatutárne mesto Liberec
Zverejnené: 30. septembra 2022

V súťažnom dialógu na revitalizáciu zanedbanej lokality v centre Liberca sa umiestnil návrh slovenského ateliéru BETWEEN na 3. mieste.

Zvíťazil ateliér re:architekti.

 

Hvězdárna Prostějov (výsledky súťaže nájdete tu)
Vyhlasovateľ: Olomoucký kraj
Zverejnené: 22. novembra 2022

Spomedzi 11 autorských kolektívov zvíťazil návrh košického ateliéru DOXA.

Predmetom jednokolovej verejnej súťaže bol návrh komplexných stavebných úprav hvezdárne v Prostějove. Cieľom prevádzkovateľa hvezdárne je realizácia kvalitných priestorov pre naplnenie a rozvoj jej vzdelávacích, voľnočasových i vedeckých aktivít. Súčasťou zadania bolo tiež riešenia prepojenia objektu s parkom a návrh priestoru vonkajšie akcie.

 

Rekonštrukcia bývalej väznice v Uherskom Hradišti (výsledky súťaže nájdete tu)
Vyhlasovateľ: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Zverejnené: 27.novembra 2022

Návrh bratislavského ateliéru FVA medzi odmenenými.

Verejná súťaž na premenu pamiatkovo chráneného areálu bývalého justičného paláca v Uherskom Hradišti. Dôležitou požiadavkou vyhlasovateľa bolo zachovanie autenticity priestorov väznice s nadväznosťou na obdobie 50. rokov 20. storočia (pri zachovaní identity komplexu ako celku - aj s väzbou na pôvodný areál z konca 19. storočia).

Do súťaže sa zapojilo 9 autorských kolektívov. Zvíťazil návrh ateliéru ov architekti

 

Bonus:

Ocenenie Patrón architektúry v rámci CE ZA AR 2022 získal Metropolitný inštitút Bratislavy.

Predstavenstvo Slovenskej komory architektov vyzdvihlo prínos inštitúcie pri tvorbe stratégií mestského rozvoja a príprave verejných investícií. Za tri roky svojej činnosti MIB organizoval už 15 súťaží návrhov v oblasti architektúry, urbanizmu

 

Na záver prikladáme stále aktuálny Manuál súťaží návrhov Slovenskej komory architektov (viac tu)

Publikácia názorne vysvetľuje a dokumentuje problematiku architektonických súťaží.

Manuál implementuje praktické skúsenosti zo súťaženia v posledných rokoch. Zahŕňa nové postupy, databázu kontaktov a príklady realizácií.

 

Do prehľadu výnimočne zaraďujeme aj jednu z mnohých zahraničných súťaží, ktoré sme v priebehu uplynulého roka publikovali. Praha pozná víťaza súťaže na podobu Vltavskej filharmónie (viac tu)

V mezinárodnej súťaži s mimoriadne kvalitným obsadením, ktorá určila novú podobu najväčšieho českého kultúrneho projektu posledných desaťročí, zvíťazil dánsky ateliér Bjarke Ingels Group (BIG).

Súvisiace články

Pravý stĺpec
Menu
Hlavný obsahHlavný obsah
Čakajte prosím